სტატისტიკა
ამჟამად საიტზეა: 1 მომხმარებელი

დღეს საიტზე იყო: 16 მომხმარებელი

„ბოროტსა სძლია კეთილმან, არსება მისი გრძელია!“-რუსთველი

ტექსტის რედაქტირება
ნანახია: 5829-ჯერ
კომენტარები: 0

არგუმენტირებული ესე

1. მიჩნეულია,რომ დიდი მშენებლობები (ჰიდროელექტროსადგურები და სხვ.)

ნანახია: 4627-ჯერ
კომენტარები: 0

კლასგარესე საკითხავი მასალა

  1. oTar WilaZe -- gzaze erTi kaci midioda
  2. nanuli bocvaZe -- da iqmna eri
  3. qarTlos kasraZe -- farnavaz
  4. levan goTua -- miTridate

ნანახია: 3780-ჯერ
კომენტარები: 0

ნიკო ლორთქიფანიძე

საშობაო მინიატურები

იქ, სადღაც შორს, ბეთლემში, ცხრამეტი საუკუნის წინათ, ცამოჭედილ ღამეს მღვიმეში დაიბადა იესო, ძე ქალწულის მარიამისა, მაშვრალთა იმედი და ნუგეში, ტანჯვის შემამსუბუქებელი, სიკვდილისა სიკვდილითა დამთრგუნველი...

აქ კი... დღეს...

ნანახია: 634-ჯერ
კომენტარები: 0

კომპიუტერული ადაპტირებული ტესტი( კატ)  ქართულში

1. ქართული ენა -20 ქულა

1.რომელი დაწერილობაა მართებული?

ნანახია: 5409-ჯერ
კომენტარები: 0

2011 - 2012 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების საგამოცდო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა

პროგრამის შინაარსი

ნანახია: 3524-ჯერ
კომენტარები: 0